Anlatım Bozuklukları 8.Sınıf Konuları 1. Anlamsal Bozukluklar 2. Yapısal Bozukluklar Duygu ve düşüncelerimizi karşımızdakine aktarırken kurduğumuz cümlelerin açık ve anlaşılır olması, gereksiz unsurlar taşımaması, çelişkili anlatımlardan uzak olması ve dil bilgisi açısından doğru olması gerekir. Cümlelerimiz bu özellikleri taşımadığında, anlatım bakımından bozuk olur; iletişim tam olarak gerçekleşmez. Anlatım bozuklukları, anlamsal […]

Cümle Çeşitleri 8.Sınıf Konu Anlatımı 1. Yükleminin Türüne Göre Cümleler (Fiil ve İsim Cümlesi) 2. Yükleminin Yerine Göre Cümleler (Kurallı, Devrik ve Eksiltili Cümle) 3. Anlamlarına Göre Cümleler (Olumlu, Olumsuz Cümle) 4. Yapılarına Göre Cümleler (Basit, Birleşik, Sıralı ve Bağlı Cümle) Duyguları, düşünceleri ya da durumları yargı bildirerek anlatan söz […]

Fiillerde Çatı 8. Sınıf Konu Anlatımı 1. Özne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller (Etken Fiil, Edilgen Fiil) 2. Nesne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller (Geçişli Fiil, Geçişsiz Fiil) Fiil çatısı, en genel ifadeyle yüklemin özne ve nesne ile olan ilişkisidir. “Fiil çatısı” sözü ilk duyulduğunda “Neden çatı denmiş ki?” gibi bir soru gelebilir akıllara. […]

1. Eylem Cümlelerinde Vurgu 2. İsim Cümlelerinde Vurgu 3. Koşul (Şart) Cümlelerinde Vurgu 4. Soru Cümlelerinde Vurgu Cümle vurgusu, cümle içerisinde anlamına veya anlatımına önem verilen bir sözcüğün konuşma veya okuma esnasında diğerlerinden daha baskılı ve kuvvetli söylenmesidir. Cümlede vurgu fiil cümlelerinde, isim cümlelerinde, koşul cümlelerinde ve soru cümlelerinde vurgu […]