KPSS Orta Asya Türk Devletleri

Orta Asya Türk devletleri kpss tarih mevzuları içinde yer verilmiştir. Önceki mevzularda ilk Müslüman Türk devletlerinden Karahanlılar, Gazneliler, Tolunoğulları, İhşidiler ve Büyük Selçuklu Devletini işlemiştik. Şimdi de Orta Asya Türk Devletleri ve Yakın Doğu’da kurulan Türk devletlerini işleyeceğiz.

Orta Asya Türk Devletleri

Kpss Tarih konusunda önceki mevzularda açıklandıği üzere Müslüman Türk devletlerinden bahsetmiştik. Bu bölümde de öteki Orta Asya Türk Devletleri ve Yakın Doğu Devletleri işlenecektir.

1) Eyyubiler (1174 – 1250): Mısırda kurulan 3. Türk devleti olan Eyyubiler’in kurucusu Selahaddin Eyyubi’dir.
Mısır’da kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları, ikinci Türk devleti İhşidiler, üçüncüsü de Eyyubiler’dir.

Eyyubiler, ilk haçlı seferinde Fatımiler tarafınca kaybedilen Kudüs’ü 1187 yılında Hıttin Savaşı (Hattin) ile geri almışlardır.
Bu olay üçüncü ve daha sonraki haçlı seferlerine neden olmuştur.

1250 senesinde Kölemen ordu komutanlarından biri olan Aybek tarafınca yıkılmıştır. Yerine Memlükler Devleti kurulmuştur.

2) Memlükler (1250 – 1517): İzzeddin Aybek’in kurduğu Memlükler Devleti Mısır’da kurulan 4. Türk devletidir.

Memlükler’de hükümdarlık soyu tek bir soya ait olmamıştır. Devlet yönetimi ve ordunun ileri gelenleri aralarında yapmış oldukları seçimle hükümdarı belirleyen Memlükler, kalıtım sistemi yönüyle diğer Türk devletlerinden yarılmaktadır.

Bu sistem sıkça taht kavgalarına ve hükümdar değişikliklerine yol açmıştır.

İlhanlılar tarafından 1258 yılında yıkılan Abbasi Devlet’inin halifesini koruma altına almışlardır.
Ayn Calut Savaşı ile Moğolları yenerek, Moğolların olası Batı istilasını önlemiştir.
Sultan Hasan Camii, Sultan Kayıtbay Camii ve Sultan Kalavun Camii şeklinde önemli mimari eserler meydana getirmişlerdir.
Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim tarafınca 1517 yılında yıkılmıştır.

Yıkılmaları sonucu halifelik Osmanlıya geçmiştir.

3) Babürler (1526 – 1858): Kpss Türkiye tarihi mevzusuna geçmeden önce işleyeceğimiz son devlet olan Babürler, Hindistan’da Babür Şah tarafından kurulmuştur.

Hindistan’da siyasi birliği elde eden ilk devlet olmuşlardır.
Bu dönemde Dünyanın yedi harikasından kabul edilen Tac Mahal yapılmıştır.

Tac Mahal, Babür hükümdarı Şah Cihan’ın ölen eşi Mümtaz Mahal için yaptırmıştır. Bu anıt mezarın yapımında Osmanlı mimarlarından Mehmet İsa Efendi, Hattat Settar Efendi ve İsmail Efendi de çalışmıştır.

Babürler 1858 yılında İngilizler tarafından yıkılmıştır.

Orta Asya Türk Devletleri ve Yakın Doğu Türk Devletleri içinde yukarıdaki devletlerin yanı sıra Akkoyunlular, Karakoyunlular, Timur Devleti ve Harzemşahlar gibi devletler de önemli bir yer kaplamaktadır.

admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

KPSS İlk Türk Beylikleri

Çar Eyl 4 , 2019
İlk Türk Beylikleri Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulmuştur. Bu konu hem de Türkiye zamanı konusuna giriş niteliğindedir. Türklerin zamanı Oğuz Türklerinden Selçukluların Anadolu’yu fethiyle başlamıştır. Çağrı Bey Anadolu’ya yaptığı bulgu akınları ile birlikte Anadolu topraklarını tanıma olanakı bulmuştur. 1048 Pasinler Savaşı ve 1071 Malazgirt Savaşı ile Bizans’ın direnişi kırılarak Anadolu […]