2.Anadolu Türk Beylikleri , kpss tarih mevzusu içinde Türkiye tarihi kısmınde yer alır. Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılmasıyla kurulan ikinci Anadolu Türk beylikleri 16 beylikten oluşmaktadır. Daha yani kpss açısından bizim için minimumından kulaktan dolma da olsa bilgimiz olması ihtiyaç duyulan beylikler 16 tanedir. 2. Anadolu Türk Beylikleri Karamanoğulları: Kendilerini Selçukluların […]

Anadolu Selçuklu Devleti kpss Tarih konuları içinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Zira Türkiye zamanı açısından önemli başlangıçların ve tarihi olayların merkezi Anadolu Selçuklu Devleti 1077 ile 1308 senelerı arasında Anadolu’da hüküm sürmüş bir devlettir. Anadolu Selçuklu Devleti Anadolu Selçuklu Devleti, Selçuklu soyundan olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafınca kurulmuştur.Süleyman Şah […]

İlk Türk Beylikleri Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulmuştur. Bu konu hem de Türkiye zamanı konusuna giriş niteliğindedir. Türklerin zamanı Oğuz Türklerinden Selçukluların Anadolu’yu fethiyle başlamıştır. Çağrı Bey Anadolu’ya yaptığı bulgu akınları ile birlikte Anadolu topraklarını tanıma olanakı bulmuştur. 1048 Pasinler Savaşı ve 1071 Malazgirt Savaşı ile Bizans’ın direnişi kırılarak Anadolu […]

Orta Asya Türk devletleri kpss tarih mevzuları içinde yer verilmiştir. Önceki mevzularda ilk Müslüman Türk devletlerinden Karahanlılar, Gazneliler, Tolunoğulları, İhşidiler ve Büyük Selçuklu Devletini işlemiştik. Şimdi de Orta Asya Türk Devletleri ve Yakın Doğu’da kurulan Türk devletlerini işleyeceğiz. Orta Asya Türk Devletleri Kpss Tarih konusunda önceki mevzularda açıklandıği üzere Müslüman […]

Kpss Tarih konuları içerisinde Selçuklu Devleti konusu oldukça önemli bir yere sahip. Genel anlamda anlatacağımız konu içerisinde Büyük Selçuklu Devleti konusu, Anadolu Selçuklu Devleti konusuyla karıştırılmaktadır. Burada unutulmaması gereken kısım Anadolu Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra kurulan/ortaya çıkan Selçuklu Devletleri içerisinde yer alır. Büyük Selçuklu Devletine bir önceki […]

KPSS İlk Türk İslam Devletleri Konusu, Kpss sorularında yer alan bir konu başlığıdır.  İlk Türk islam devletleri konusu ile kültür ve medeniyetleri konularından her yıl ortalama 1 ya da 2 soru çıkmaktadır. Türklerin İslamiyet’e girmelerinde en büyük etken Talas Savaşı olmuştur. 751 yılındaki bu savaş Çinliler ile Abbasiler arasında Orta […]

İslamiyet öncesi Türk devletleri konusuyla beraber kültür ve medeniyet  konuları da kpss için oldukça önem verilen konulardandır.Önceki konularımızda İslamiyet öncesi Türk Tarihi ve ilk Türk devletleri konularına yer verdik. Şimdi ise konu devamı olarak KPSS İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Medeniyeti Konusuna değineceğiz. İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve […]

ilk Türk Devletleri denilince akla ilk gelen devletler normalde Asya ve Avrupa’da kurulan devletlerdir. Ancak ilk Türk Devletleri içerisinde ilk Türk topluluğu olan İskitler (Saka) topluluğundan biraz bahsedelim. Sakalar Kpss Tarih konuların ilk bölümlerinin içerisinde sık sık anlatılan bir konudur. Orta Asya’da yaşamış olan İskitler, Karadeniz’in kuzeyinden Tuna Nehri’ne kadar […]

KPSS İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konusunu sade bir dil ile açıklamaya çalıştık. Konumuza gelecek olursak; İslamiyet Öncesi Türk Tarihi konusu anlatılırken ilk olarak ”Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı” olarak adlandırılmaktadır. Tarih sahnesine çıktığımız yer ise Orta Asya’dır.Biz Türkler Hazar Denizi’nin doğusu, Tanrı Dağları’nın kuzeyi, Altay Dağlarının kuzeybatısı ve Aral Gölü’nün çevresini […]

Bu yazımızda 2020 yılı KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavına yönelik ders dağılımları ile ilgili bilgi vereceğiz. Lise son sınıf okuyan öğrencilerin duymaya başladığı Kpss sınavı nedir ne değildir? Sınava kimler katılabilir? Sınavda soru sayısı kaç? Kpss ye hazırlanırken nelere dikkat edilmeli? KPSS Nedir? Kamu personeli olarak devlet kademelerinde çalışmak […]