KPSS Paragrafta Anlatım Biçimleri Konusunu siz değerli ziyaretçilerimiziçin sade bir dil ile açıkladık. Anlatım biçimleri kpss Türkçe paragrafta anlam konusu içinde yer almaktadır. Paragrafta anlatım biçimleri kpss sorularında karşımıza sıkça çıkmaktadır. Paragrafta anlam konusuna anlatım biçimleri, düşünceyi geliştirme yolları, anlatım özellikleri, paragrafın konusu, ana düşüncesi ve paragrafın yapısı konuları dahildir. […]

KPSS Cümlede Anlatım Özellikleri Konusu siz değerli öğrencilerimiz için sade bir dil ile anlatmaya çalıştık. Anlatım özellikleri Türkçe konuları içinde önemli bir yer kaplamaktadır. Kpss Türkçe sorularında sıkça karşımıza çıkan cümlede anlatım özellikleri, hemen hemen her yıl kamu personeli seçme sınavında da  karşımıza çıkmaktadır. Genelde memur adayları tarafından karıştırılan cümlede […]

KPSS Cümlede Anlam İlişkileri 2. Konusunu siz değerli öğrencilerimiz için sade bir dil ile anlatmaya çalıştık. Cümlede anlam ilişkileri konusunun bir önceki bölümünde eş anlamlı cümleler, öznel cümleler, nesnel cümleler, neden sonuç cümleleri, amaç sonuç cümleleri ve şart cümlelerini işlemiştik. Cümlede anlam ilişkilerin ikinci bölümünde de kpss sorularında çıkan diğer […]

KPSS Cümlede Anlam İlişkileri Konusunu siz değerli öğrencilerimiz için sade bir dil ile anlatmaya çalıştık. Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren, sözcük ya da sözcüklerden oluşan dil ve anlam bütünlüğüdür. Cümlenin bu yapısıyla beraber […]

KPSS Atasözleri ve Deyimler İkilemler Konusunu siz değerli öğrencilerimiz için sade bir dil ile anlatmaya çalıştık. Atasözleri ve deyimler , ikilemlerle beraber kpss türkçe söz öbekleri konusu içinde yer almaktadırlar. En az iki sözcükten oluşan gruplara söz öbeği denilmektedir. Söz öbekleri 3’e ayrılmaktadır. Atasözleri Deyimler İkilemler Genelde atasözleri ve deyimler […]

Sözcükte anlam konusunun üçüncü kısmında sözcükte anlam olayları anlatılacaktır. Sözcükte anlam olayları benzetme, kişileştirme, dolaylama ve aktarmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Sözcükte Anlam Olayları 1) Benzetme (Teşbih): Ortak nitelik nedeniyle bir varlığın başka bir varlığa benzetilmesidir. Yani nitelikçe zayıf bir varlık (benzeyen), nitelikçe daha güçlü bir varlığa benzetilir. Her benzetmede mutlaka […]

Sözcükte Anlam konusunun ikinci kısmında anlam ilişkileri işlenmektedir. Sözcükte Anlam İlişkileri 1) Yakın Anlamlı Sözcükler: Anlamı aynı olmayıp birbirine benzeyen ya da yakın olan sözcüklerdir. Yakın anlamlı sözcükler eş anlamlı sözcüklerle karıştırılmamalıdır. Çünkü yakın anlamlı sözcükler her zaman eş anlamlı sözcüğün yerini tutmaz ve cümle içinde kullanıldığında istediğimiz anlam ortaya […]

Sözcükte anlam aslına bakarsak anlam bilgisine dahil olup Kpss’de genelde sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam bakımından sorular olarak karşımıza çıkmaktadır. Lügatımızda bir sözcüğün tek başına genel anlamda bir anlamı yoktur. Bu sözcükler yahut söz öbekleri cümle içinde anlam kazanmaktadır ve Kpss sınavlarında da bu anlam üzerinde durulmaktadır. Kpss sınavında bu […]

Anlatım Bozuklukları 8.Sınıf Konuları 1. Anlamsal Bozukluklar 2. Yapısal Bozukluklar Duygu ve düşüncelerimizi karşımızdakine aktarırken kurduğumuz cümlelerin açık ve anlaşılır olması, gereksiz unsurlar taşımaması, çelişkili anlatımlardan uzak olması ve dil bilgisi açısından doğru olması gerekir. Cümlelerimiz bu özellikleri taşımadığında, anlatım bakımından bozuk olur; iletişim tam olarak gerçekleşmez. Anlatım bozuklukları, anlamsal […]

Cümle Çeşitleri 8.Sınıf Konu Anlatımı 1. Yükleminin Türüne Göre Cümleler (Fiil ve İsim Cümlesi) 2. Yükleminin Yerine Göre Cümleler (Kurallı, Devrik ve Eksiltili Cümle) 3. Anlamlarına Göre Cümleler (Olumlu, Olumsuz Cümle) 4. Yapılarına Göre Cümleler (Basit, Birleşik, Sıralı ve Bağlı Cümle) Duyguları, düşünceleri ya da durumları yargı bildirerek anlatan söz […]