Bu yazımızda 2020 yılı KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavına yönelik ders dağılımları ile ilgili bilgi vereceğiz. Lise son sınıf okuyan öğrencilerin duymaya başladığı Kpss sınavı nedir ne değildir? Sınava kimler katılabilir? Sınavda soru sayısı kaç? Kpss ye hazırlanırken nelere dikkat edilmeli? KPSS Nedir? Kamu personeli olarak devlet kademelerinde çalışmak […]

Sözcükte Anlam Kpss konuları Sözcükte anlam aslında anlam bilgisine dahil olup Kpss’de genelde sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam bakımından sorular sorulmaktadır. Dilimizde bir sözcüğün tek başına genelde bir anlamı yoktur. Bu sözcükler ya da söz öbekleri cümle içinde anlam kazanmaktadır ve Kpss sınavında da bu anlam üzerinde durulmaktadır. Kpss sınavında […]

Anlatım Bozuklukları 8.Sınıf Konuları 1. Anlamsal Bozukluklar 2. Yapısal Bozukluklar Duygu ve düşüncelerimizi karşımızdakine aktarırken kurduğumuz cümlelerin açık ve anlaşılır olması, gereksiz unsurlar taşımaması, çelişkili anlatımlardan uzak olması ve dil bilgisi açısından doğru olması gerekir. Cümlelerimiz bu özellikleri taşımadığında, anlatım bakımından bozuk olur; iletişim tam olarak gerçekleşmez. Anlatım bozuklukları, anlamsal […]

Cümle Çeşitleri 8.Sınıf Konu Anlatımı 1. Yükleminin Türüne Göre Cümleler (Fiil ve İsim Cümlesi) 2. Yükleminin Yerine Göre Cümleler (Kurallı, Devrik ve Eksiltili Cümle) 3. Anlamlarına Göre Cümleler (Olumlu, Olumsuz Cümle) 4. Yapılarına Göre Cümleler (Basit, Birleşik, Sıralı ve Bağlı Cümle) Duyguları, düşünceleri ya da durumları yargı bildirerek anlatan söz […]

Fiillerde Çatı 8. Sınıf Konu Anlatımı 1. Özne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller (Etken Fiil, Edilgen Fiil) 2. Nesne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller (Geçişli Fiil, Geçişsiz Fiil) Fiil çatısı, en genel ifadeyle yüklemin özne ve nesne ile olan ilişkisidir. “Fiil çatısı” sözü ilk duyulduğunda “Neden çatı denmiş ki?” gibi bir soru gelebilir akıllara. […]

1. Eylem Cümlelerinde Vurgu 2. İsim Cümlelerinde Vurgu 3. Koşul (Şart) Cümlelerinde Vurgu 4. Soru Cümlelerinde Vurgu Cümle vurgusu, cümle içerisinde anlamına veya anlatımına önem verilen bir sözcüğün konuşma veya okuma esnasında diğerlerinden daha baskılı ve kuvvetli söylenmesidir. Cümlede vurgu fiil cümlelerinde, isim cümlelerinde, koşul cümlelerinde ve soru cümlelerinde vurgu […]

1. Temel Ögeler (Yüklem, Özne)  2. Yardımcı Ögeler (Nesne, Dolaylı Tümleç, Zarf Tümleci)  3. Ara söz Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. Cümle içindeki sözcüklerin tek başlarına ya da diğer sözcüklerle grup oluşturarak yaptıkları göreve de […]

Çocuk ve gençlerde görülen çoğunlukla öfkelenme; büyükleriyle tartışmaya girme, onların isteklerine uymama; başkalarını kızdıran davranışlarda bulunma; kendi yaramazlıklarının suçunu başkalarına yükleme; alınganlık gösterme, kin gütme biçimindeki uyum ve davranış bozukluğudur. Bu çocuk ve ergenlerin başkalarının haklarına önemli boyutta hücum ettikları görülür. Erişkinlerle münakaşa sırasında özdenetimini yitiren çocuklar terler ve aşırı […]

Ön Bilgi Değerli öğrencilerimiz fiilimsi konusunu anlamak için öncelikle fiil ve isim kavramını hatırlamamız gerekiyor. Kısaca fiiller bir hareket bildiren kelimelerdi. Örneğin, “kalk” dediğimizde oturduğumuz bir yerden kalkıyoruz, yani hareket ediyoruz. İsimler ise nesnelere verilen adı üstünde isimlerdir ve hareket bildirme özelliği yoktur. “Masa” dediğimizde zihnimizde bir nesne canlanır. Fiilimsi […]

Eğitim sistemindeki değişiklikler Bakan Ziya Selçuk’un “Lisede Ne yapmış olduk?” konulu toplantısında netleşti. Ana taslakları ile birlikte sistemin açıklandığı toplantı Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin toplantı salonunda gerçekleştirildi. Bakan Ziya Selçuk’un açıkladığı sistemde en çok dikkat çeken konulardan birisi ders sayılarının azaltılması oldu. Buna gore 9. Sınıftan itibaren […]