ilk Türk Devletleri denilince akla ilk gelen devletler normalde Asya ve Avrupa’da kurulan devletlerdir. Ancak ilk Türk Devletleri içerisinde ilk Türk topluluğu olan İskitler (Saka) topluluğundan biraz bahsedelim. Sakalar Kpss Tarih konuların ilk bölümlerinin içerisinde sık sık anlatılan bir konudur. Orta Asya’da yaşamış olan İskitler, Karadeniz’in kuzeyinden Tuna Nehri’ne kadar […]

KPSS İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konusunu sade bir dil ile açıklamaya çalıştık. Konumuza gelecek olursak; İslamiyet Öncesi Türk Tarihi konusu anlatılırken ilk olarak ”Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı” olarak adlandırılmaktadır. Tarih sahnesine çıktığımız yer ise Orta Asya’dır.Biz Türkler Hazar Denizi’nin doğusu, Tanrı Dağları’nın kuzeyi, Altay Dağlarının kuzeybatısı ve Aral Gölü’nün çevresini […]

KPSS Paragrafta Anlatım Biçimleri Konusunu siz değerli ziyaretçilerimiziçin sade bir dil ile açıkladık. Anlatım biçimleri kpss Türkçe paragrafta anlam konusu içinde yer almaktadır. Paragrafta anlatım biçimleri kpss sorularında karşımıza sıkça çıkmaktadır. Paragrafta anlam konusuna anlatım biçimleri, düşünceyi geliştirme yolları, anlatım özellikleri, paragrafın konusu, ana düşüncesi ve paragrafın yapısı konuları dahildir. […]

KPSS Cümlede Anlatım Özellikleri Konusu siz değerli öğrencilerimiz için sade bir dil ile anlatmaya çalıştık. Anlatım özellikleri Türkçe konuları içinde önemli bir yer kaplamaktadır. Kpss Türkçe sorularında sıkça karşımıza çıkan cümlede anlatım özellikleri, hemen hemen her yıl kamu personeli seçme sınavında da  karşımıza çıkmaktadır. Genelde memur adayları tarafından karıştırılan cümlede […]

KPSS Cümlede Anlam İlişkileri 2. Konusunu siz değerli öğrencilerimiz için sade bir dil ile anlatmaya çalıştık. Cümlede anlam ilişkileri konusunun bir önceki bölümünde eş anlamlı cümleler, öznel cümleler, nesnel cümleler, neden sonuç cümleleri, amaç sonuç cümleleri ve şart cümlelerini işlemiştik. Cümlede anlam ilişkilerin ikinci bölümünde de kpss sorularında çıkan diğer […]

1

KPSS Cümlede Anlam İlişkileri Konusunu siz değerli öğrencilerimiz için sade bir dil ile anlatmaya çalıştık. Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren, sözcük ya da sözcüklerden oluşan dil ve anlam bütünlüğüdür. Cümlenin bu yapısıyla beraber […]

KPSS Atasözleri ve Deyimler İkilemler Konusunu siz değerli öğrencilerimiz için sade bir dil ile anlatmaya çalıştık. Atasözleri ve deyimler , ikilemlerle beraber kpss türkçe söz öbekleri konusu içinde yer almaktadırlar. En az iki sözcükten oluşan gruplara söz öbeği denilmektedir. Söz öbekleri 3’e ayrılmaktadır. Atasözleri Deyimler İkilemler Genelde atasözleri ve deyimler […]

Sözcükte anlam konusunun üçüncü kısmında sözcükte anlam olayları anlatılacaktır. Sözcükte anlam olayları benzetme, kişileştirme, dolaylama ve aktarmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Sözcükte Anlam Olayları 1) Benzetme (Teşbih): Ortak nitelik nedeniyle bir varlığın başka bir varlığa benzetilmesidir. Yani nitelikçe zayıf bir varlık (benzeyen), nitelikçe daha güçlü bir varlığa benzetilir. Her benzetmede mutlaka […]

Sözcükte Anlam konusunun ikinci kısmında anlam ilişkileri işlenmektedir. Sözcükte Anlam İlişkileri 1) Yakın Anlamlı Sözcükler: Anlamı aynı olmayıp birbirine benzeyen ya da yakın olan sözcüklerdir. Yakın anlamlı sözcükler eş anlamlı sözcüklerle karıştırılmamalıdır. Çünkü yakın anlamlı sözcükler her zaman eş anlamlı sözcüğün yerini tutmaz ve cümle içinde kullanıldığında istediğimiz anlam ortaya […]

Sözcükte anlam aslına bakarsak anlam bilgisine dahil olup Kpss’de genelde sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam bakımından sorular olarak karşımıza çıkmaktadır. Lügatımızda bir sözcüğün tek başına genel anlamda bir anlamı yoktur. Bu sözcükler yahut söz öbekleri cümle içinde anlam kazanmaktadır ve Kpss sınavlarında da bu anlam üzerinde durulmaktadır. Kpss sınavında bu […]